De beveiliging van beweegbare spoorwegbruggenFunctie


Ten behoeve van de functie rijwegintegriteit moet onder andere vastgesteld worden dat als zich een beweegbare brug in de rijweg bevindt, deze veilig berijdbaar is.
De Regeling spoorverkeer bepaalt:
Op hoofdspoorwegen waar de ter plaatse toegestane snelheid hoger is dan 40 kilometer per uur worden in ieder geval:
• a. wissels;
• b. gelijkvloerse kruisingen van sporen;
• c. spooraansluitingen; en
• d. beweegbare bruggen
beveiligd door seinen die tenminste rood licht kunnen uitstralen of door ETCS
Tussen een beweegbare brug en een daarvoor geplaatst sein bestaat een zodanig verband dat als dit sein voorbijrijden toestaat, de brug in de juiste stand is vastgelegd.

De functievervuller is de brugcontrole inrichting

Laatste aanpassing: 15 april 2023