Trein Beheersing
Functie


Treinbeheersing is de functie die ervoor zorgt dat de trein binnen de grenzen van de verleende rijtoestemming blijft en/of of de toegestane snelheid niet overschreden wordt overschreden.

Beveiligingssystemen geven rijtoestemmingen aan treinen en gaan ervan uit dat de (machinist van de) trein de aangegeven grenzen respecteert. Stoppen voor het rode sein, niet harder rijden dan de ter plekke toegestane snelheid. Veel ongelukken waren het gevolg van het niet respecteren van de aangegeven grenzen. Daarom is er ook een lange geschiedenis van het invoeren van systemen die de juiste reactie op het gegeven commando, of de aangegeven limiet bewaken en die evt. ingrijpen als dat niet gebeurt.

Functievervullers


De systemen die dat op de een of andere manier doen noemen we treinbeheersingssytemen. (Train protection). Systemen die continued de snelheid van de trein bewaken en ingrijpen als de toegestane snelheid overschreden wordt noemen we Automatische Trein Beheersingssystemen (Automatic Train Protection).

Implementaties


Algemene Inleiding ATB
ATB Algemene Informatie
ATBvv
GRS Pamphlet 1115
ERTMS

Links:
Functievervuller -Treinbeheersingssystemen: ATB
Intermittent and Continuous ATP Systems, W.J. Coenraad, 2013 update (engels)

Laatste aanpassing 16 april 2023