Automatische Blokstelsels


In automatische blokstelsels worden de seinen door de treinen bediend.

Automatische Blokstelsels in Nederland


Al naar gelang van het aantal sporen op de vrije baan en de vraag of die sporen alleen in een rijrichting, of soms met beperkingen, in beide rijrichtingen beveiligd bereden kunnen worden spreken we over blokstelsels voor enkelspoor, dubbelspoor, dubbel enkelspoor, of beveiligd linkerspoor. NB de hier gebruikte terminologie is gebaseerd op de Nederlandse praktijk, waarin treinen "normaal gesproken" op het rechterspoor van een dubbelsporig baanvak rijden, en linkerspoor rijden dus de uitzondering is.

In Nederland kennen we nu hoofdzakelijk de volgende uitvoeringsvormen
Automatisch blokstelsel voor enkelspoor
Dit blostelsel wordt gebruikt op enkelsporige baanvakken die in beide rijrichtingen bereden kunnen worden.

Automatisch blokstelsel zonder linkerspoorbeveiliging
Dit blokstelsel is ingericht om beveiligd over het rechterspoor te kunnen rijden. Het linkerspoor-rijden, bij dit systeem "Verkeerd Spoor rijden" genoemd, is gebonden aan een aantal technische en reglementaire beperkingen. Verkeerd spoorrijden kost veel capaciteit, in verband met de te volgen procedures en de lage gemiddelde treinsnelheid, terwijl ook de treinfreguentie erg laag is, omdat op stationsafstand gereden moet worden. Voor het linkerspoor zijn n.l. geen blokseinen geplaatst.

Automatisch blokstelsel met dubbelenkelspoorbeveiliging
Toepassing van een automatisch blokstelsel met dubbelenkelspoorbeveiliging, betekent dat een spoor van de vrije baan voor beide rijrichtingen gelijkwaardig is beveiligd

Automatisch blokstelsel met beveiligd linkerspoor-rijden
Dit systeem heeft als hoofdkenmerk dat, voorafgaand aan een rijweginstelling naar de vrije baan, de rijrichting door de treindienstleider moet worden bepaald. Meestal zijn er geen blokseinen voor het linkerspoorrijden geplaatst, maar omdat er een technische beveiliging is kan wel op baanvaksnelheid linkerspoor worden gereden.