Niet Automatische Blokstelsels


In niet-automatische blokstelsels bedienen blokwachters de blokseinen in, of vanuit, een blokpost. In automatische blokstelsels worden de seinen door de treinen bediend.
In Nederland komen niet-automatische blokstelsels niet meer voor, museumlijnen daargelaten. In Nederland worden de automatische blokseinen tegenwoordig in ons lichtseinstelsel vaak aangeduid als P-seinen.