Cursus voor opleiding tot Technisch Ambtenaar


In het kader van ons voornemen om "oud" opleidingsmateriaal en achtergrondkennis te ontsluiten, presenteren we uit de archieven van Vialis en Arjan Förrer de gescande cursus voor Opleiding tot Technisch Ambtenaar, waarschijnlijk uit 1947 en 1955 of kort daarna, met nog wat aantekeningen van de oorspronkelijke cursist. De pagina's met onderdelen van de Cursus Technisch Ambtenaar A bevatten een (korte) transcriptie en downloadlinks naar de gescande cursusboeken.

We hebben ook een cursus voor opleiding tot Wta/Wtk bij het seinwezen, Ad0 No 19B met dezelfde inhoud (op het oog) die uit 1946-1948 lijkt te stammen, mogelijk de voorloper van de Cursus Technisch Ambtenaar uit 1955?

Het scannen van de tekeningen gebeurde door ProRail, afdeling ICB (InfraConfiguratieBeheer) van InfraInformatie in InfraManagement.


Laatste aanpassing 14 februari 2024