EBP Alkmaar


EBP Alkmaar
Met de EBP sloeg NS de weg in naar elektronische beheersingssystemen met een zoveel mogelijk gestandaardiseerde gebruikersinterface. Door de J relais circuits en de CVL te vervangen en de B-relais laag ongemoeid te laten kon een standaard interface ontwikkeld worden, waar later de VPT systemen op aan konden sluiten en uiteindelijk ook de EBP functionaliteit vervangen. Het sloot aan bij de in de relaistechniek gegroeide op de amerikaanse filosofie gebaseerde praktijk de beheerssingssystemen te scheiden van die van de systemen die de seintechnische veiligheid borgen, zodat met name de beheerssingsystemen veel flexibeler konden blijven en de ontwikkeling niet werd belast met de in die jaren opkomende praktijk bewijzen van veiligheid te produceren of aan te passen. In dit boekje dat bedoeld was om de instructeurs van EP 4.12 met de EBP vertrouwd te maken, steekt de Verhindering Rijweg (VHR) en Verhindering Bediening (VHB) al de kop op. Volgens de huidige inzichten moeten die volgens als SIL1 functies gezien worden waarmee ook voor Procesleiding en de interfaces tussen procesleiding en de interlocking de noodzaak tot het maken en bijhouden van safety cases geïntroduceerd is.


Uit de inleiding:
E.B.P. is de afkorting voor Elektronische Bedíen Post. De E.B.P. is bedoeld om het huidige NX/CVL bedlensysteem, inklusief de afstandsturing te vervangen door elektronica, waarbij de veillgheidscircuits (nagenoeg) ongewijzigd blijven. Als techniek zal gebruik worden gemaakt van:
- Programmeerbare elektronica
- Data-kommunlkatie van de bedíening op afstand.

E.B.P. is zodanig opgebouwd, dat op een later tijdstip de bedlening van andere systemen mogelijk is. Rijweg-tnformatie en ínformatie over spoorbezetting (TNV/TNI) kan op eenvoudige wijze aan andere systemen worden verstrekt. Tevens is het mogelijk om informatie vanuit andere systemen op eenvoudige wij ze aan de beeldscherminformatie van de E.B.P. toe te voegen. De E.B.P. dient gezien te worden als een eerste stap naar een geheel elektronische beveilígíng.

Hier downloadt u het EBP deel