Het Wissel


Het wissel3e druk, januari 1984
Het Wissel deel 1
Het Wissel deel 2

Uit de Inleiding:
In deel 1 ligt de nadruk op de wisselsteller en de sturing van het gewone enkele wissel en de werking van de NSE wiselsteller, terwijl in deel 2 de wisselmontage, de sturing van het gekoppelde wissel, de beveiliging van handwissels alsmede stop- en ontspoorinrichtingen aan de orde komen.
Het wissel is een middel om treinen van spoor te kunnen laten veranderen. Naast het gewone enkele wissel bestaan nog een aantal varianten. In eerste instantie zullen we ons echter beperken tot het gewone enkele wissel.

Wissel benaming onderdelen 800px