Vereenvoudigde Beveiliging en Beheersingssystemen


VBBS
3e druk, april 1984
Waarom werden VBBS systemen ontwikkeld?
Door de steeds stijgende kosten en het dalend aantal passagiers stonden bepaalde lijnen op het punt gesloten te worden. De minister heeft destijds echter, uit maatschappelijk oogpunt, de opdracht gegeven deze lijnen toch in stand te houden. De oplossing hiervoor wordt grotendeels in personeelsbesparing gezocht. De conducteur kreeg een kaartjesautomaat om in de trein plaatsbewijzen te verkopen, waardoor minder lokettisten nodig zijn. Door het VBBS-systeem heeft men ook geen blokwachters meer nodig, zodat ook op dit personeel bespaard kon worden.


TYPES VBBS
Er zijn er drie types VBBS:

l. Ter Plaatse Bediende Relais Beveiliging (TPRB)

De machinist bedient het uitrijsein door middel van een sleutel. Er kan bij dit systeem alleen gekruist worden.

2. Vereenvoudigde Centrale Verkeersleiding met automatische wissels (VCVL met automatische wissels)

ln grote lijnen gelijk aan bovengenoemd systeem. In principe wordt echter door een treindienstleider vanuit een post bediend, waardoor gekruist en doorgereden kan worden.

3. Vereenvoudigde Centrale Verkeersleiding met bediende wissels (VCVL met bediende wissels)

De treindienstleider kan zelf de wissels bedienen. Verder identiek aan bovenstaande systemen. Hierdoor kan gekruist, doorgereden en gepasseerd worden.

Lees hier het VBBS Cursusboek