hebel_riegel_signale_titel_sm

Hebel, Riegel und Signale
Eisenbahnsicherungstechik in der Schweiz, Entwicklung der mechanischen Einrichtungen

Door Hans G. Wägli, Diplory Verlag, CHF 116, € 107

Tijdens de IRSE-conventie van 2018 presenteerde Hans G Wägli, voormalig perschef van SBB, zijn boek over de geschiedenis en principes van de Zwitserse mechanische beveiligingen. Het is met 476 pagina’s een kloek werk, maar als je Duits kunt lezen, is het de prijs zeker waard.

Dit uitgebreide werk geeft op een levendige en onderhoudende manier weer hoe de spoorwegen snel, veilig en efficiënt werden bestuurd in de 19e eeuw. Het vult een gat in de geschiedschrijving van spoorwegtechnologie als onderdeel van de eerste industriële revolutie. Sindsdien zijn de beschreven processen grotendeels geautomatiseerd. Maar zelfs vandaag zijn ze nog steeds gebaseerd op dezelfde principes.

In de 19e eeuw begonnen de spoorwegen in de dagen van de eerste de industriële revolutie hun transportdiensten aan te bieden. Er werden steeds meer treinen geëxploiteerd. Het toenemende spoorwegverkeer vereiste communicatie tussen bewegende treinen en de stations, een duidelijke controle van de infrastructuur en een coördinatie van alle betrokkenen. De uitdagingen werden ze meester met technologie die tegelijkertijd nieuw en innovatief was: seintoestellen. Het maakte het mogelijk om het spoorwegvervoer te controleren en te rationaliseren, terwijl tegelijkertijd capaciteit werd vrijgemaakt en bedrijfsrisico's werden verminderd. Gebruikmakend van de technologie van die tijd, bouwend op mechanica, op hendels, schuiven/stangen en seinen.

De lezer kan volgen hoe grondig en systematisch de processen van spoorwegoperaties werden geanalyseerd en in mechanische vergrendelingen werden vertaald. De principes van die tijd zijn nog steeds actueel en worden nog steeds gebruikt in digitale beveiligingsystemen.

Veel lezers zullen niet meer zo bekend zijn met de technologie, behalve wanneer ze museumspoorwegen en spoorwegmusea bezoeken. Maar het is de moeite waard om erop te wijzen dat mechanische beveiligingen het vermogen hebben om beveiligingsprincipes op een duidelijke en toegankelijke manier te visualiseren. het heeft een hoge aaibaarheidsfactuur en je begrijpt waarom we termen gebruiken als het vergrendelen van wissels en rijwegen.

Het is ook daarom dat de term “interlocking” een generieke begrip in het seinwezen is geworden zowel als een werkwoord dat een proces beschrijft waarbij onderling gevaarlijke systeemtoestanden worden uitgesloten, als een zelfstandig naamwoord dat de seinwezen installatie in een station enz. beschrijft.

Het feit dat het boek zich duidelijk richt op de Zwitsers / Duitse technologie en haar geschiedenis, zou geen afschrikkende werking moeten hebben, omdat, citerend uit prof Jörn Pachl's boekbespreking: "Het opmerkelijk is dat de vroege ontwikkeling voorafgaand aan de Duitse ontwikkeling in Engeland ook wordt beschreven. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de omstandigheden die leidden tot een afwijking van cascade-vergrendeling met sequentiële afhankelijkheden op basis van het Engelse systeem en de overgang naar de Duitse vergrendelingslogica op basis van routevergrendeling. Dit is tot nu toe niet zo duidelijk beschreven in enig ander werk, tot en met de vergelijking van de notatie van Engelse en Duitse vergrendelingstabellen, [...] leidend tot een geheel ander type vergrendeling."

Ik heb altijd gevonden dat begrijpen “waarom zij het daar anders doen" altijd net zo belangrijk is voor de ontwikkeling van een seinwezen professional als zich bewust te zijn van het feit dat dat het geval is.
Het opent je geest, als je het toestaat, voor alternatieven voor het evangelie dat je werd bijgebracht door je mentors, maar waarschuwt je ook voor enkele van de valkuilen die zich kunnen openen bij het adopteren van buitenlandse producten, of het implementeren van nieuwe technologie.

Het begrijpen van ‘basis principes' is belangrijk en daarom zijn boeken als deze hun prijs waard, ook al is die wat hoog.

Het boek is rijk geïllustreerd en bevat een indrukwekkende bibliografie.
Een advies dat de auteur zelf op de conventie gaf voor het van buiten Zwitserland bestellen, is te letten op de vrij grote verschillen in verzend- en verpakkingskosten vanuit verschillende landen. Het is dus de moeite waard om even te Googlen


Kijk
hier voor een kijkje op het boek

Die site biedt ook een
voorproefje van het boek,

en voor de onvermijdelijk drukfouten zijn hier de
errata: