Electrische Beveiliging


HET ONTWERPEN VAN EEN ELECTRISCHE BEVEILIGING VAN EEN STATION MET ÉÉN POST.

Nadat van het te beveiligen station een situatietekening gemaakt is (de toekomstige BVS-tekening), de gewenste treinbewegingen zijn vastgesteld en, in verband hiermede, aard en plaats van de seinen zijn bepaald, alsmede nagegaan en aangegeven is welke wissels centraal bedienbaar, geïsoleerd en/of van tongencontróle voorzien moeten zijn en tenslotte eventueel de plaatsing van grendels, ontspoorblokken, enz. is vastgesteld, wordt tot samenstelling van het algemene plan van het stelknoptoestel overgegaan.

Laatste aanpassing: 26 april 2023
Inhoudsopgave Electrische Beveiliging
Het ontwerpen van een elektrische beveiliging van een station met één post
Stroomloopschema's voor de beveiliging van een station met één post, gelegen op een niet-geëlectrificeerd baanvak. Figuren 1 t/m 8
Stroomloopschema's voor de beveiliging van een station met één post, gelegen op een niet-geëlectrificeerd baanvak. Figuren 9 t/m 17
Stroomloopschema's voor de beveiliging van een station met één post, gelegen op een niet-geëlectrificeerd baanvak. Figuren 18 t/m 25, geisoleerde spoorstaafschakelingen voor aankomst
Stroomloopschema's voor de beveiliging van een station met één post, gelegen op een niet-geëlectrificeerd baanvak. Figuren 26 t/m 30, geisoleerde spoorstaafschakelingen voor vertrek
Stroomloopschema's voor de beveiliging van een station met één post, gelegen op een niet-geëlectrificeerd baanvak. Figuren 32 t/m 34. Blad 5, schakelingen op geelektrificeerde baanvakken