Baanvak en StationsbeveiligingAanvankelijk werden de treinen in het geheel niet tegen onderlinge botsingen beveiligd. Toen de treinenloop drukker en de snelheid groter werd, werd beveiliging noodzakelijk. Voor de baanvakken werd de telegraaf ingevoerd voor het wisselen van treinberichten. Hieruit ontstond geleidelijk een "telegrafisch blokstelsel". Men verdeelde hierbij een baanvak in aan elkaar grenzende stukken, blokken genaamd, en droeg, door telegrafisch overleg tussen de wachters, die bij de begin- ondersch. eindpunten van de blokken waren geplaatst, zorg, dat zich in elk blok maar één trein per spoor bevond.
Met behulp van een seinpaal, aan het begin van een blok geplaatst, de z.g. blokseinpaal, werd aan de machinisten toestemming of verbod tot binnenrijden van het betrokken blok gegeven.
Met de ontwikkeling van de beveiliging heeft zich uit dit telegrafische blokstelsel een blokstelsel met gebruikmaking van bloktoestellen ontwikkeld: het bleek nI. in vele gevallen gewenst een vast verband tot stand te brengen tussen de overgebrachte tekens van het blokstelsel en de blokseinpalen zelf.
Bloktoestellen op de Vrije Baan.
Het Facultatief Buiten Dienst Stellen van Blokposten
Beveiliging van een Overgang van een Enkel- op een Dubbelsporig Baanvak