Het Wissel


Het wissel3e druk, januari 1984
Het Wissel deel 1
Het Wissel deel 2

Uit de Inleiding:
In deel 1 ligt de nadruk op de wisselsteller en de sturing van het gewone enkele wissel, terwijl in deel 2 de wisselmontage, de sturing van het gekoppelde wissel, de beveiliging van handwissels alsmede stop- en ontspoorinrichtingen aan de orde komen.
Het wissel is een middel om treinen van spoor te kunnen l-aten veranderen. Naast het gewone enkele wissel bestaan nog een aantal varianten. In eerste instantie zullen we ons echter beperken tot het gewone enkele wissel.

Wissel benaming onderdelen 800px