Token blok


Een token is in de context van een bloksysteem een uniek object dat toegang tot iets geeft. In dit geval een blok of bloksectie, vergelijkbaar met een sleutel. Omdat er maar één exemplaar van is en de machinist alleen het blok in mag rijden als hij in het bezit van dat token is, is de treinseparatie gegarandeerd.
Zo’n token, ook weleens “staff” genoemd werd letterlijk aan de machinist overhandigd door de blokwachter, soms in het voorbijrijden, waarbij het token aan een grote ring was bevestigd om het overhandigen wat makkelijker te maken. Bij het volgende station, of de blokpost, geeft de machinist het token weer af aan de blokwachter, zodat later de volgende trein, in de andere richting, het token weer mee terug kan nemen.
Andere uitvoeringen gebruiken elektromechanische inrichtingen met een of meer tokens aan weerszijden van het blok. Zodra een token wordt uitgenomen, zijn de andere tokens vergrendeld en kunnen dus niet gebruikt worden om de machinist van een andere trein zijn “toegangsbewijs” te verstrekken. Zijn alle tokens weer aanwezig in de beide toestellen, dan kan er weer een uitgenomen worden en het proces zich herhalen. Op die manier kunnen ook meerdere treinen achter elkaar in dezelfde rijrichting van het blok gebruik maken.
Dit soort systemen werden gebruikt op nevenlijnen met vrij weinig verkeer, met name in de VS en Engeland. In Nederland zijn ze niet of nauwelijks gebruikt.
In de tachtiger jaren van de 20e eeuw zijn ter vervanging van niet meer leverbare tokentoestellen systemen gebruikt die via radio tokens met treinen uitwisselden. Radio Electronic Token Block (RETB).