Inzicht seinstelsel en beveiligingssysteem

In de reeks cursusboeken uit de oude doos, een cursusboek geschreven door P. Jooren.

Kennelijk een inleidende cursus, uit 1974, dit is de voorlopige uitgave 1975

Uit de inleiding:
"Het doel van dit geschrift is een inzicht te geven van de seinstelsels en beveiligingssystemen zoals deze bij NS in gebruik zijn.
Dit schrijven moet dus zeker niet gezien worden als een aanvulling op de onderhouds- en bedieningsvoorschriften. Dit laatste zou ook moeilijk gaan, omdat voor elke lnstallatie aparte voorschriften zijn.
De samensteller is zich bewust van het onvolledige van dit geschrift en zaI het zeer op prijs stellen dat op- en aanmerkingen -en eventuele aanvullingen- ingebracht worden. Mijn dank aan de collega's van Ep en Es voor het correctiewerk.

Utrecht, nov. ,74
Cursl. P.Jooren
"

Uit het gebruik van de termen Es en Ep blijkt al dat het boek wat ouder is dan het rechtbankverhaal, evenals aan de uitleg van de waarde van het seinbeeld dubbel geel.

Inzicht Seinstelsel