IRSE News


IRSE News is de Engelstalige publicatie van de IRSE en verschijnt maandelijks. Extra exemplaren zijn op aanvraag beschikbaar via het IRSE hoofdkantoor in Londen. PDF versies van recente uitgaven van IRSE NEWS (login vereist) zijn voor leden te downloaden, Uitgaven ouder dan twee jaar versies zijn vrij beschikbaar IRSE News archief .