BOVENGRONDSE ELECTRISCHE LEIDINGENELECTRISCHE LEIDINGEN
De eerste electrische leiding in ons land. welke in dienst was bij de spoorwegen dateerde van 1845 en diende voor het telegrafisch verkeer tussen de stations Amsterdam en Haarlem. Deze leiding bestond uit enkele. niet-geïsoleerde draad van 3.5 mm diameter. die in gleuven in de kop van een serie palen was gelegd. De draad werd op die plaatsen waar hij met het hout in aanraking kwam. geïsoleerd met een lapje gomelastiek en met een spie in de gleuf vastgezet. Daar waar de draad naar beneden gevoerd moest worden (naar het wijzer-telegraaftoestel van Bréguet) werd hij eveneens in een gleuf langs de paal gelegd en met gomelastiek of zijde omkleed.

Het complete hoofdstuk elektrische leidingen (7.5 MB)
Bovengrondse leidingen blad 1, figuur 1 t/m 13
Bovengrondse leidingen blad 1, figuur 14 t/m 24