Railway Signalling & Interlocking

Eurail Press
ISBN 978-3-7771-0394-5

Een boek dat op systematische wijze poogt de spoorwegbeveiliging te behandelen vanuit een analyse van functies en principes en daarbij verschillende nationale principes en historische voorbeelden naast elkaar te zetten. De groep auteurs heeft een overwegend universitair karakter, en is overwegend afkomstig uit de Duits sprekende landen en het oostblok. Dat is aan het engels en de aanpak hier en daar nog wel wat te merken, maar desondanks is het een nuttig boek, dat dieper graaft dan de meeste 'Introduction to XXX Railway Signalling" boeken die ik ken en ook actueler is. Zeker nu ons eigen Introduction to Railway Signalling en European Railway Signalling toch al wat "op leeftijd" begint te komen een waardevolle aanvulling op onze boekenkast.