Hulpfuncties van de beveiliging


Teneinde te kunnen functioneren hebben de beveiligingssystemen hulpfuncties nodig. Voor zover ze bepalend kunnen zijn voor de keuze van functievervullers en systemen worden ze hier vermeld.

Laatste aanpassing 4 maart 2023