Proceedings


IRSE Procedings 2013-2014

De IRSE publiceert sinds 1913 jaarlijks haar Annual Proceedings. Daarin worden de papers die in Londen zijn voorgedragen gebundeld. Leden van de IRSE ontvangen de proceedings vanaf 2002 op CD. Een gedrukte versie is tegenwoordig alleen nog op aanvraag beschikbaar.

De proceedings bieden een goed startpunt voor literatuurstudie naar beveiligingssystemen. De Proceedings die tussen 1913 en 2001 zijn verschenen zijn door leden van de Australische sectie gescand en zijn op DVD verkrijgbaar via die sectie of het IRSE kantoor in Londen, net als de CDs /DVDs van de jaren daarna. Leden kunnen .pdf versies van de recente proceedings downloaden.

Van de meeste technical papers zijn de laatste jaren webcasts gepubliceerd

Natuurlijk worden ook elders papers gepresenteerd, met name in Australië. De samenvattingen van die papers zijn, ook voor niet leden, via de IRSE Knowledge Base in te zien.


laatste update 28 december 2021