Treindefect detectie


Beveiliging tegen de gevolgen van treindefecten en anomalieën is nodig, om bijvoorbeeld ontsporing of schade aan de infrastructuur te voorkomen. Breuk als gevolg van een warmgelopen astap kan leiden tot ontsporing. Hotbox detectoren kunnen dergelijke defecten detecteren en signaleren. In Nederland is dit risico in het algemeen niet zo groot dat standaard hotbox detectie wordt toegepast. Echter, daar waar relatief veel goederentreinen met gevaarlijk stoffen passeren, of zo snel gereden wordt dat het risico van heetlopers, of de gevolgen van een evt. ontsporing veel groter geacht wordt, worden ze tegenwoordig wel voorgeschreven. We vinden deze hulpfunctie dus terug in de specificaties van de Betuweroute en de Hogesnelheidslijnen. Dit feit illustreert overigens heel aardig dat de perceptie van wat een “acceptabele vrijwaring van gespecificeerde risico’s” is (een werkdefinitie van wat beveiligingssystemen moeten bieden), contextafhankelijk is. En die context kan veranderen nadat een ongeval is opgetreden.

Andere voorbeelden van treindefect detectie vinden we in detectoren die dragging equipement, zoals slepende koppelingen, vlakke plaatsen op wielen en uitstekende lading signaleren. Ze worden meestal bij het seinwezen ondergebracht, omdat:
- Aan de systemen hoge integriteitseisen gesteld worden;
- Koppeling met de beveiliging c.q. de beheersing als middel om ‘iets met de melding te doen’ voor de hand ligt.

Laatste aanpassing 4 maart 2023