AHOB met AY Steller


AHOB met AY StellerOverwegen voorzien van een AHOB-installatie worden veelal uitgevoerd met een AY-steller. Met deze steller kunnen bomen tot een maximale lengte van 9,5 m worden toegepast. De afsluitbomen worden bewogen d.m.v. een 12 V gelijkstroommotor via een aantal tandwielen. Op de as van de motor is een vasthoudmagneet aangebracht welke de boom in verticale stand vasthoudt. Het dalen van de boom geschiedt deels door de motor en deels d.m.v. de zwaartekracht. In het tweede deel van de daling daalt de boom alleen door de zwaartekracht. Daalt de boom te snel dan wordt hij ook door de motor afgeremd. In bijna alle voorkomende situaties wordt door het systeem voorkomen dat de boom ongeremd daalt. Zoals bij de NS gebruikelijk bevindt zich in de steller nog een B1 relais, dat de schakelfuncties voor openen en sluiten verzorgt. Tevens bevinden zich op de hoofdas nog een aantal instelbare nokken die microswitches bedienen. De elektrische bedrading van en naar de steller is aangesloten op fagetklemmen, die d.m.v. een schuifje onderbroken kunnen worden t.b.v. metingen en het lokaliseren van storingen. Een frictiekoppeling zorgt ervoor dat bij blokkade van de boom de motor niet zal verbranden.

Hier download u het boek AHOB met AY steller