ATB Baanapparatuurimage004
Deel 1 van de "tijdelijke uitgave" versie 1975, tekst en tekeningen.

Uit de inleiding:

Dit schriftuur en de bijbehorende tekeningen pogen een inzicht te geven ln de samenstelling en de werking van de bij de NS in toepassing zijnde apparatuur voor Automatische Trein Beïnvloeding.
Of deze poging geslaagd genoemd, mag worden, wordt door de samensteller aan het oordeel van de lezer overgelaten.
Bij de opzet werd min of meer een scheidslijn gehandhaafd tussen de baanapparatuur (eerste deel) en de treinapparatuur (tweede deel) o.m. in verband. met de verlangde mogelijkheid van aparte bestudering.

Lees hier de tekst van de cursus ATB Baanapparatuur
Bekijk hier de tekeningen bij de cursus ATB Baanapparatuur

Uitgave 1966


We hebben ook nog een voorloper van het cursusboek over ATB Baanapparatuur uit 1966:

Het ABC der ATB, tweede versie van wat het Oranje Cursusboek ATB Baanapparatuur zou worden. Augustus 1966 door J.P. Potgieser, Gepubliceerd door NV Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Personeelszaken 2e afdeling, Opleiding en Vorming.

Bijzonder omdat het geschreven is net na de beslissing om ATB in te voeren en toe de beproevingen nog moesten starten.


Laatste aanpassing 7 augustus 2023