Bedieningstoestellen NX/CVL


Bedientoestel NX en CVL

2e druk. Maart 1984

Uit de inleiding:
De toestellen die gebruikt worden voor de bediening van een relaisbeveiligrng type NX(CVL) kunnen naar uitvoering als volgt worden ingedeeld:
1 "Klassieke" bedieningstoestellen met begin- en eindknoppen en wisselstandwijzers.
2 "Vereenvoudlgde" bedieningstoestellen met keuzeknoppen, seinknoppen en wisselsignalering d.m.v. lampjes (V-NX).
3 "lntegra" toestellen, waarbij gebruik gemaakt wordt van gescheiden bedienings en signaleringstoestel of geïntegreerd bedienings- en signaleringstoestel.

De B-voorschniften geven een beschrijving van het toestel; hoe het bediend moet worden; op welke manier storingen zich manifesteren en de te volgen procedures bij wisselrevisie. Daarnaast bevindt zich bij elk bedieningstoestel een Bedienings Voorschrift (BVS) waarin de specifieke zaken aangaande dat toestel beschreven worden. In de ßVS zijn ook de seinbeeldenkaarten (OS-btaden) opgenomen. (ln het aanhangsel van dit boek is een BVS als voorbeeld opgenomen).
In de volgende paragrafen zal de bediening van het begin- en eindknoptoestel en V-NX-toestel vwb rijweginstelling behandeld worden terwijl de Integra-toestellen wat uitgebreider onder de aandacht gebracht zullen worden.

Hier download u een exemplaar van het boek bedientoestel voor NX en CVL