De bron voor vakkennis op het gebied van het seinwezen bij uitstek is de Institution of Railway Signal Engineers (IRSE) en de Nederlandse Sectie van de IRSE. De IRSE geeft een vakblad uit, IRSE News, heeft een knowledge base die voor leden doorzoekbaar is en publiceert vanaf haar oprichting jaarlijks proceedings waarin papers van lezing en seminars worden gepubliceerd. De IRSE is vooral interessant als professionele organisatie voor mensen werkzaam in het vakgebied, maar geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als "Affiliate" en hebben dan toegang tot alle informatie.

De gearchiveerde (dwz. een jaar of oudere) edities van IRSE News zijn vrij toegankelijk. Verder publiceert de IRSE in samenwerking met de Younger Members section een serie lezingen in de "Back to Basics" reeks en heeft de IRSE een Vimeo kanaal waar veel lezingen kunnen worden teruggekeken.

Op wikipedia is met wat zoeken veel informatie van variërende diepgang te vinden en natuurlijk zijn er vele websites die zich met de spoorwegbeveiliging bezig houden. Niet altijd in het Nederlands maar waar toepasselijk (en voorzover de sites mij bekend zijn) gebruik ik een link naar die bronnen voor "verder lezen", of simpelweg om de opbouw van deze site wat te bespoedigen.Op het vakgebied van het seinwezen bestaat er niet erg veel vakliteratuur. Het valt dus niet mee om door (zelf-)studie de vakkennis op te bouwen. De meeste literatuur in het Nederlands is wat ouder en stamt uit de nalatenschap van NS Opleidingen of bestaat uit bedrijfsintern cursus materiaal dat niet via " de boekwinkel" verkrijgbaar is. De IRSE Nederland heeft geen eigen bibliotheek.

Boekenlijst

Engels

 • Railway signalling Principles v2.0 , J. Pachl (2021)
 • Signalisation et automatismes ferroviaires / Railway Signalling and automation (tweetalig engels/frans), 4 delen, Editions la vie du rail, ISBN 978-2-918758-48-8
 • European Railway Signalling, IRSE textbook,. ISBN 0-7136-4167-3
 • Railway Signalling and Interlocking, International Compendium. Eurail Press, ISBN 978-3-7771-0394-5
 • Compendium on ERTMS, edited by UIC. Eurail Press. ISBN 978-3-7771-0369-9
 • Elements of Railway Signalling GRS
 • Introduction to North American Railway Signalling, IRSE textbook, isbn 978-0-911382-57-0
 • Introduction to Railway Signalling, IRSE textbook, ISBN 0-902390-13-9
 • Metro Railway Signalling, IRSE textbook, ISBN 0-902390-14-7 (note: updated version published in 2022)
 • Raiway Signalling, IRSE Textbook ISBN 0-7136-2067-6 (1980)
 • Railway Control Systems, a sequel to Railway Signalling, IRSE textbook. ISBN 0-7136-3420-0 (1991)
 • Railway Signalling and Control, a sequel to Railway Signalling and Railway Control Systems, IRSE Textbook, ISBN 978-0-902390-29-4 (2014)
 • Railway Operation and Control, J. Pachl, ISBN 0-9719915-1-0
 • Railway Transformation, Martin Streichfuss, ISBN 978-3-7771-0406-5
 • Punctuality of Railway Operations and Timetable Stability Analysis, Rob Goverde, ISBN 90-5584-068-8
 • Modelling Risk Control Measures in Railways, Jaap van den Top, ISBN 978-90-5584-125-7
 • Level Crossings, the history, development and safety record of level crossings in Britain and Overseas. Stanley Hall en Peter van der Mark, Ian Allan Publishing (www.ianallenpublishing.com), ISBN 978-0-7110-3308-5
 • Railway Disasters cause and effect - Stanley Hall - Ian Allan and Bookmart Ltd.
 • British Railway Disasters - Ian Allan.
 • Historic Railway disasters - O.S. Nock - Ian Allan.
 • An Unexpected End to the Journey, an introduction to international accidents on and around railways, Peter van der Mark, ISBN 978-0-9575898-3-4
 • Technical Railway Signaling, H. Raynar Wilson (historisch), May 1900
 • Power Railway Signalling by H. Raynar Wilson (historisch)
 • Railway Signalling: Automatic Francis Raynar Wilson (historisch) 1922
 • The Clapham Train Accident, “Causes, Context and the Corporate Memory Challenge”, Greg Morse, Pen & Sword Books Ltd. SBN 9781399073028
 • Use of Signalling Relays, UIC expert group, ISBN 978-2-7461-2691-6. De uitgave is gratis te downloaden in de UIC shop, maar vereist het aanmaken van een account

Nederlands
 • Voorgeschiedenis, Ontstaan en Evolutie van het NS-Lichtseinstelsel.
 • Het seinwezen der Nederlandse Spoorwegen door J.J. Kapteijn (historisch)
 • Automatisch Blokstelsel op de Nederlandse Spoorwegen door ir J.H. Verstegen (historisch)
 • Practische Talengids voor Spoorwegpersoneel NS Opleidingsschool (historisch)
 • Vóór de seinen veilig gaan- Jongensboek over Spoorwegtechniek door A.P. Berkhoudt (historisch)
 • 150 jaar seinen voor treinen door H.G. Hesselink (o.a. te leen in bibliotheek TU Eindhoven)
 • RIO 108 (Cursusboek Beheersing, Sturing en Beveiliging van Railinfraopleidingen, ca 2009 enigszins gedateerd en voor zover bekend niet in de public domain verkrijgbaar)
 • Nederlandse Treinbeveiligings-systemen, Een functionele beschrijving. Jos Fries, 2014. Het boek was bedoeld als uitgave van de IRSE Nederland, maar is nooit voltooid
 • Spoorwegongevallen in Nederland 1839-1993”, Jongerius, 1993
 • "Spoorwegveiligheid bij de Nederlandse Spoorwegen", NS Railinfrabeheer Systeemontwikkeling Treinbeveiliging, 25-1-1999, ter gelegenheid van het IRSE seminar "Managing the Interface".


Duits
 • Verkehrssischerung. Fricke/Pierick. ISBN 3-519-05020-X
 • Verkerhrssicherungstechnik, Fenner/Nauman. ISBN 3-89578-047-2
 • Handbuch der ESTW-Funktionen, die Sicherungsebene im Elektronischen Stellwerk, Hans-Joachim Zoeller, ISBN 3-87814-802-X
 • Die CENELEC-Normen zur Funktionalen Sicherheit (Duits/Engels), ISBN 10: 3-7771-0353-5
 • Hebel, Riegel und Signale, Hans G. Wägli, beschrijft Zwitserse Mechanische Beveligingsinstallaties (historisch)
 • Verkehr auf Schienen - Herausforderung an die Elektrotechnik, Siemens AG, 1979, ISBN 3-8009-1284-4 (een soort relatiegeschenk boek)

Reading list for the Certificate in Railway Control Engineering fundamentals (module A)
Leeslijst voor leden die het examen willen door voor het Certificate in Railway Control Engineering fundamentals, dat door het leven gaat als "Module A".. Een met goed gevolg afgelegd examen voor dit certificaat is een voorwaarde voor de lidmaatschapsklasse Associate Member. Alle documenten op de leeslijst voor Module A zijn gratis te downloaden en het examen is voor iedereen toegankelijk.

Klik hier om naar de pagina met ondersteuningsbronnen van module A te gaan.
Klik hier om naar de
pagina met de leeslijst van module A te gaan.

Voor het Membership van de IRSE moeten ook de examens voor Modules B, C en D gehaald worden. Daarvoor is Module A en lidmaatschap van de IRSE vereist. De leeslijsten voor die modules verse een login.

Railway safety and systems engineering (module B)
Deze module beoordeelt uw begrip van de principes en praktijken die verband houden met de veiligheid en systeemtechniek van spoorwegtreinbesturings- en telecommunicatiesystemen. Het omvat ook de competentie van degenen die aan dergelijke systemen werken. De praktijken die in deze module worden onderzocht, zijn zowel van toepassing op de ontwikkeling en het bewijs van spoorwegbeginselen als de toepassing ervan binnen een bepaald schema.

Klik hier om naar de pagina met ondersteuningsbronnen van module B te gaan (houd er rekening mee dat sommige documenten alleen beschikbaar zijn als u als lid bent ingelogd).

Principles of railway control and communications systems (module C)
Deze module beoordeelt uw begrip van de werkingsprincipes van spoorwegcontrole- en communicatiesystemen en subsystemen.

Klik hier om naar de module C-ondersteuningsbronnenpagina te gaan (houd er rekening mee dat sommige documenten alleen beschikbaar zijn als u als lid bent ingelogd).

Applications of railway control and communication systems (module D)
Deze module beoordeelt uw begrip van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het toepassen van spoorwegbesturings- en communicatieapparatuur als onderdeel van een schema, in alle stadia van de levenscyclus van activa, van specificatie tot vervanging / ontmanteling, en uw vermogen om die kennis toe te passen om spoorwegbesturings- en communicatietoepassingen te ontwikkelen en te ontwerpen die veilig, geschikt zijn voor het beoogde doel en effectief.

Klik hier om naar de module D-ondersteuningsbronnenpagina te gaan (houd er rekening mee dat sommige documenten alleen beschikbaar zijn als u als lid bent ingelogd)

Tijdschriftartikelen

 • Railway Transformation, Martin Streichfuss, ISBN 978-3-7771-0406-5
 • Punctuality of Railway Operations and Timetable Stability Analysis, Rob Goverde, ISBN 90-5584-068-8
 • Compendium on ERTMS, edited by UIC. Eurail Press, ISBN 978-3-7771-0369-9
 • ATP – The Train Operator’s perspective Technical paper to the IRSE on 16
 • Untersuchung des Leistungsverhaltens beliebiger Signaltechniken, Jörg Osburg, Signal&Draht, Jan+Feb 2002
 • Lessons Learned From the ATP pilot schemes in the UK, Results of the cross industry seminar held in November 2000 under the aegis of the train protection steering group
 • The Capacity of Railways and Their Control Systems, University of Sheffield Msc Module Lecture, Daniel Woodland, 21/02/2002
 • Batenonderzoek VPT+, Railinfrabeheer internal report.
 • Betriebliche Aspekte von Euroloop, Frösig/Uebel, Signal & Draht 10/2001
 • Experience with Train Protection Systems in the Netherlands, WJ Coenraad, IMechE March 2003
 • Two Centuries of Railway Signalling - Geoffrey Kitchenside and Alan Williams - OPC
 • ATB problematiek, Railned, Wedzinga et al, March 2001
 • Betrieblich optimierter Einsatz von ETCS-Level 1, Alfred Veider / Hannes Boyer / Dietrich Rhein / August Zierl, Signal&Draht 7+8 2002
 • Application of Train Protection in Britain. David Fenner, IEE 10
 • The Capacity of Railways and Their Control Systems, Daniel Woodland, Felix Scmid, IRSE Aspect 2003 proceedings
 • ERTMS on high capacity railways, WJ Coenraad, IEE Railway Signalling and Control Systems course, 2002
 • Experience with Train Protection Systems in the Netherlands, WJ Coenraad, IMechE 2003
 • Mainline ATP/ATC intermittent and continuous systems, Helmut Uebel, IEE Railway Signalling and Control Systems Course, 2002
 • Contactless Train Stop brings Operational & Maintenance benefits to Glasgow Subway, Ed. Gerrard and David Hughes, IRSE News Issue 109 (Nov 2005), pp7-12

Andere bronnen/lijsten


 1. Voor meer inzicht in de baan en bovenbouw eigenschappen van wissels:

 • Hoofdstuk 11 'Switches and Crossings" uit het boek "Modern Railway Track", Coenraad Esveld, ISBN 90-8004-324-3-3 (engels)
 • Hoofdstuk 12 'Die Weichen" uit het boek Handbuch Gleis, Bernhard Lichtberger, ISBN 3-87814-803-8 (Duits)laatste update 16 februari 2024