Hulpfuncties van de beveiliging


Teneinde te kunnen functioneren hebben de beveiligingssystemen hulpfuncties nodig. Voor zover ze bepalend kunnen zijn voor de keuze van functievervullers en systemen worden ze hier vermeld.