Op de vrije baan beperkt het garanderen van het intact zijn van de rijweg zich tot de controle dat beweegbare installaties, bijvoorbeeld bruggen, gesloten en vergrendeld zijn, zodat het risico van ontsporingen is uitgesloten. In sommige landen (niet in Nederland) wordt ook gecontroleerd dat de beveiligingsinstallaties voor kruisende verkeerssoorten, met name overwegen en overpaden, op tijd geactiveerd en in werking zijn.