Op emplacementen kunnen behalve kop-staart en frontale aanrijdingen ook flankaanrijdingen voorkomen. Bijvoorbeeld als twee treinen elk een pad volgen met een gemeenschappelijk stuk spoor. Daarom worden op emplacementen rijwegen ingesteld, begrensd door seinen, die exclusief voor een trein gereserveerd worden. Het uitsluiten van strijdige rijwegen is de taak van de emplacementsbeveiliging ofwel de "interlocking".