Implementaties


Een functievervuller kan op meerdere manieren geïmplementeerd worden, afhankelijk van de vraag of meerdere leveranciers een vergelijkbaar product leveren. Bijvoorbeeld: Voor de functies rijwegintegriteit en treinseparatie kennen we op emplacementen als functievervuller de emplacementsbeveiliging of interlocking. NS heeft in de jaren na de tweede wereldoorlog verschillende systemen ingevoerd die als implementatties van deze functievervuller optreden, zoals de NX, gebaseerd op B-relais, EBS, VPI, Smartlock, Ebilock en recent Eurolocking

Elders wordt op de producten verder ingegaan. Hier volgt slechts een, waarschijnlijk incomplete, opsomming van in Nederland gebruikte systemen.

Emplacementsbeveiliging


B-relaisbeveiliging:
Elektronische beveiligingssystemen:

Baanvakbeveiliging (Blokstelsels)

Absoluut blok
Automatisch Blok
 • B-relais gebaseerd:
 • Enkelspoor
 • Dubbelspoor
 • Beveiligd linkerspoor
 • Dubbel-enkelspoor
 • (Bediende) vrije baan in Smartlock

Vereenvoudigde systemen


 • TPRB
 • VCVL

Specials


DH en DM 90 baanvakken, Groningen-Nieuweschans, Nijmegen-Blerick, Leeuwarden-Groningen;
Samenloopbaanvakken t.b.v. DM 90 en DH.

TreinprotectieBediening


 • NX principe:
 • GRS toestellen
 • Beginknop eindknop
 • Integra toestellen
 • KCS (komt niet meer voor)
 • EBP

Afstandsturing:


 • CVL
 • EBP
VPT:
 • DN-EBP
 • VKL

Informatiesystemen


Treinnummer volg en indicatie systemen:
 • GEC (komt niet meer voor)
 • Siemens TNI (komt niet meer voor)
 • TNV in VPT
VPT:
 • VKL
 • Planning

Treindetectie


Spoorstroomlopen:
Assentellers

OverwegbeveiligingWerkplekbeveiliging


 • WUBO
 • WIBR
 • AWA
 • Mini-AWA
 • Minimel
 • Werkzoneschakelaars
 • Handheldterminal

Beveiliging van Beweegbare bruggen
Laatste aanpassing 18 maart 2024