Seinen


Seinen geven opdrachten aan de machinist van een trein. Dat kan via vlaggen en handseinen gebeuren, zoals in de begintijd van de spoorwegen het geval was, via armseinen, lichtseinen en cabineseinen. Een samenhangend stel seinbeelden en hun betekenissen, meestal vastgelegd in een seinreglement, noemen we een seinstelsel.

Een overzicht van de in Nederland gebruikte lichtseinen vind je bij Nico Spilt