CVL met J-relais Systeem 68


CVL-A

C.V.L. is de afkorting van Centrale Verkeersleiding, dat weer is afgeleid van het Amerikaanse C.T.C. of "Centralized Traffic Control".
Het in deze cursus te behandelen GRS Type C coding systeem is een overdracht systeem met behulp waarvan de wissels en seinen van stationsbeveiligingen (NX) van een baanvak op afstand, vanuit één punt, de Hoofdpost (Hi.P.), te bedienen zijn.
In de hoofdpost komt tevens automatisch informatie binnen over de stand van wissels en seinen en over de spoorbezetting.
Deel A

Deel C

Tekeningen en Foto’s