functievervuller

Assenteller reset en herstart

Eén van de nadelen van assentel systemen is dat ze af en toe gestoord raken en niet zelfherstellend zijn. Storingen kunnen ontstaan door stroomuitval, externe beïnvloeding of tijdens en na werkzaamheden. Je moet een assenteller dus kunnen resetten om het baanvak weer in bedrijf te krijgen en dat gaat met diverse risico’s gepaard. De procedurele oplossingen daarvoor wringen met de Nederlandse seinwezenpraktijk, omdat ze in enigerlei vorm veiligheidsverantwoording bij de mens leggen en eigenlijk een vorm van veilige bediening en registratie in een logboek vereisen. Bij herlezing van Veiligheidsbreicht 21 van ProRail kwam die kloof tussen theorie en wat de "gedoogde praktijk" was geworden weer eens naar voren. Daarom heb ik er maar een aparte pagina gewijd aan de diverse vormen van assenteller reset en herstart. Juist nu Prorail inzet op het integraal gebruik van assentellers als vervanger van de spoorstroomlopen bij de ERTMS uitrol materie om nog eens bij stil te staan.

Spoorstroomloop

Vandaag heb ik een algemene beschrijving van de spoorstroomloop als functievervuller voor de functie spoorvrijmelding geplaatst. Voor het stuk heb ik grote delen van het back to basics artikel train detection van de IRSE vertaald en aangepast of aangevuld met specifiek Nederlandse gegevens. Excuses als de tekst hier en daar daardoor nog wat houterig overkomt. Aanvullingen en betere formuleringen volgen nog.