July 2023

In Duitsland is 160 km/h de max bij seinen

Ice2_mfa_on_lzb 700px
Figuur 1 LZB Cabinesein ICE2 (foto Wikipedia bigbug21)
In de vorige blogpost over de zichtbaarheid van lichtseinen ging het om de vraag waar geschreven staat dat bij snelheden groter dan 160 km/h niet meer op seinen mag worden gereden. Het antwoord was “nergens”. Daar is een kleine aanvulling en nuance op nodig. In Duitsland staat dat nl. wel in de wetgeving en wel in de Eisenbahn Betriebsordnung ((§ 15 Abs. 3 EBO§ 40 Abs. 2 EBO). Maar dat behoeft enige toelichting. Toen in de jaren 50/60 plannen werden uitgewerkt om de maximum snelheid op het net te verhogen naar 200 km/h bleek dat de gebruikelijke afstand tussen voorsein en hoofdsein van 1000m dan niet meer toereikend zou zijn. Het hele verhaal staat o.a. op de Duitse wikipedia over LZB, maar komt erop neer dat de oplossing werd gekozen om harder dan 160 km/h rijden alleen toe te staan met treinen voorzien van werkende LZB, waarbij LZB-cabinesignalering dan boven de vaste seinen gaat. Zo konden de voorseinen blijven staan en hoefden alleen machinisten die op LZB-treinen gingen rijden bijgeschoold te worden.
 
Bij 200 km/h is de remweg inclusief reactietijden ca 2500m en zouden machinisten dus het voorsein vanaf 1500m moeten kunnen waarnemen en interpreteren. Dat lukt niet en zou hebben geleid tot het moeten plaatsen van meerdere “voor-voorseinen”. Bedenk dat in Duitsland route-seingeving wordt gebruikt en dus remmen over meerdere blokken met “geel-met cijfer” varianten  zoals wij in seinstelsel 1955 zouden hebben kunnen doen, niet aan de orde was. Rijden op cabinesignalering was dus een veel logischer keuze en leidde via een omweg natuurlijk tot een vorm van snelheidssignalering in de cabine.
 
Bronnen:
Duitse wikipedia artikel over LZB,
 

Zichtbaarheid Lichtseinen

AY seinen zichtbaaarheid
Foto VRS

Een (oud-)collega vroeg “waar eindelijk geschreven staat dat boven de 160 km/h geen lichtseinen meer mogen worden toegepast”. Antwoord na enig nadenken en zoeken: “nergens”.
Het sein moet op relatief grote afstand zichtbaar zijn en blijven tot de plaats waar het sein is opgesteld. Er is een “praktijknorm” dat boven snelheden van 160 km/h het waarnemen van seinen moeilijk wordt en dat boven de 200 km/h dat eigenlijk niet meer lukt. Reden genoeg om wat achtergronden vast te leggen. Zie de zichtbaarheid lichtseinen pagina.

Aanvulling: In
Duitsland blijkt het wel te zijn vastgelegd in de Eisenbahn Betriensordnung.

Reïncarnatie van de knalseinlegger

knalseindoosje 350pxRDI3000
Wat hebben een blikken doosje en een apparaatje dat vriendelijk met zijn rode vlaggetje zwaait met elkaar gemeen?...
 
Beide waren/zijn bestemd voor het gebruik van knalseinen, een vorm van laatste waarschuwing om bij werkplekbescherming en slecht zicht treinen die een stopsein (denk aan ons sein 513) gemist hadden en ook om bij een ongeval op de lijn aankomende trein mogelijk nog te waarschuwen. Vroeger waren ze in elke treincabine aanwezig, in Nederland worden ze niet meer gebruikt, in bijv. Engeland en Frankrijk nog wel. Ooit zijn ze zelfs gebruikt in een maximum snelheidscontrole apparaat genaamd de “
dromo-petard”.
 
Het blikken doosje stamt uit de jaren 40/50 en werd gebruikt om knalseinen in te bewaren. Het apparaatje (de RDI3000 van Dual Inventive) is de reïncarnatie van een zgn. “appareil automatique de pose de pétard sur le champignon du rail” en is bestemd op ze op afstand bediend op het spoor te leggen en weer ervan te verwijderen. Ook de doelstelling is vergelijkbaar, tijd besparen bij het leggen en verwijderen. Nu voornamelijk om een buitendienststelling zo efficient mogelijk te gebruiken en zo min mogelijk in het spoor te moeten komen, net als bij de zelfmelden de kortsluitlans.

Een
linkedin video (met een losse flodder als knalsein) van de fabrikant, Dual Inventive, riep wat vragen op (waarom wordt dat seintje en het vlaggetje toch omvergereden door een onderdeel van het draaistel, is dat bedoeld?) en dat leidde tot de uitnodiging eens te komen kijken en daarvoor heb ik mijn geheugen mbt de knalseinen maar eens opgefrist. Hierbij dus een link naar de nieuwe knalsein-pagina.

Oh ja, het antwoord op de vraag is niet meteen duidelijk, maar als een trein eenmaal het knalsein heeft geactiveerd heb je wel andere zorgen aan je hoofd en moet je er toch naartoe, al is het maar om een nieuwe klapper erin te leggen.