boekbespreking

Het Seinwezen op de Nederlandsche Spoorwegen - 1915

Via Marktplaats tikte ik dit weekend het boek van L.H.N. Dufour Het Seinwezen op de Nederlandsche Spoorwegen uit 1915 op de kop.
Dufour (1860-1936) was hoofd seinwezen van de Staatsspoorwegen en schreef dit boek als inleiding over het seinwezen voor “
technici en personen die zich aangetrokken voelen tot het spoorwegbedrijf in het algemeen”. Het is dus een historisch boek met uitgebreide uitleg over de beveiligingsinstallaties van de klassieke beveiliging die bij publicatie in gebruik waren. Minder uitgebreid en technisch dan het 'Handboek voor Spoorwegtechniek', want “Indien men meent dat behoefte aan enige publicatie bestaat, is het van belang de uitgave niet te vertragen door grote uitvoerigheid”. Het is ook een mening, een soort “KISS” uit 1915. Benieuwd wat dat voor een leidinggevende zou zijn geweest.
Het Seinwezen op de Nederlandsche Spoorwegen (1915)

Signalisation et automatismes ferroviaires

Boekbespreking Signalisation et automatismes ferroviaires

Zojuist een boekbespreking van de set van vier leerboeken geschreven door een redactiegroep ten behoeve van de “Mastère Systèmes de transport ferroviares et urbains”, uitgegeven door editions La vie du rail met de “goedkeuring” van de IRSE. Verschenen tussen 2013 en 2023. De auteurs zijn betrokken bij deze met een achtergrond bij de SNCF, de RATP, de leveranciers Alstom, Ansaldo-STS (nu Hitachi Rail) en Siemens en docenten-onderzoekers van de Technische Universiteit van Compiègne. Daaronder twee bekende namen voor IRSE leden, Jacques Poré (past president 2005) en Gilbert Moëns. Voor de Engelse versie werden ze geholpen door Richard Stokes, een specialist van de Britse spoorwegen.

En letterlijk terwijl dit online gezet wordt brengt de post de “Catalogue de la boutique de La Vie du Rail 2024” waarin een vijfde deel in de serie, te verschijnen in december 2023 wordt aangekondigd.

Railway Systems : Signaling and Control Systems (English Edition) Ferad Naser

Nieuwe boeken over signalling and control systems verschijnen niet vaak. Daarom werd mijn aandacht getrokken toen de auteur op LinkedIn de publicatie van dit boek meldde. Ik haalde de Kindle editie binnen via Amazon. Wat een teleurstelling. De 69 pagina's in dit boek zou kunnen zijn geschreven door of met chatgpt. De dekking van de meeste onderwerpen is erg oppervlakkig. Hoewel het onduidelijk is waarom het boek aan het einde van elk „artikel” enkele „bekende leveranciers” zou moeten vermelden en de lijsten opnieuw onvolledig zijn, had het zelfs in 2023 tot de auteur moeten doorkomen dat Bombardier niet meer bestaat. Dit is maar één voorbeeld. En dan hebben we het nog niet eens over typefouten zoals "Axel Counter". Dit boek is de prijs niet waard. Het valt daarbij op dat de auteur in hoog tempo een serie boeken over zeer uiteenlopende spoorwegthema's produceert.

This book might have been written by or using chatgpt. Coverage of most signalling systems is very superficial. Although it is unclear why the book should mention some “famous suppliers” at the end of each “article”, and again the lists are incomplete, even in 2023 it should have dawned on the author that Bombardier no longer exist. This is just one example. We’ll not even mention typo’s such as axel counter. Not worth the price. In addition we note the author seems to be producing a wide range of railway engineering books in a strikingly rapid pace.

Kroniek van het Seinwezen

KRONIEK SEINWEZEN 2eDRUK 2022
Maarten van der Werff, één van de "founding fathers" van de IRSE Nederland heeft in de aanloop naar zijn pensionering zijn visie op de geschiedenis en de toekomst van het Nederlandse Seinwezen vastgelegd in de "Kroniek van het Seinwezen 1852-2050". Die kroniek presenteerde hij op 16 september 2021 in het Spoorwegmuseum tijdens een webinar ter gelegenheid van zijn afscheid. De aanwezigen kregen een exemplaar van de eerste druk.
Maarten heeft zijn presentatie nog eens herhaald voor de IRSE Nederland en daarbij ontstond het idee voor een tweede druk. Die is met ondersteuning van ProRail en Strukton aan alle leden van de IRSE Nederland aangeboden. En nu ook beschikbaar wordt gemaakt voor publicatie op onze websites.

Volg de link naar de Kroniek van het Seinwezen als je een eigen exemplaar wilt downloaden.