February 2018

Autolocatie

Autolocatie is een term die gebruikt wordt om het principe te beschrijven dat in ETCS Level 2 en 3 wordt toegepast, waarbij de trein zelf zijn positie bepaalt, met behulp van bakens en de odometrie en die positie doorgeeft aan"de wal" in dit geval het Radio Block Center (RBC). In een recent gesprek met Maarten Bartholomeus, over de vervaging, of verandering van de taken van het RBC en de interlocking kwam die term weer bij me boven. Maar wat kun je ermee? Naast de voor de hand liggende toepassing in ETCS Level 3 en hybride Level 3, di er op gebaseerd zijn, kan er meer. Denk aan de two-track pickup. De schakeling waarmee in de NX beveiliging wordt voorkomen dat een kortdurende sectiestoring de rijweg voor de trein uit voortijdig vrij zou laten komen. Gebruik je de positierapporten van de trein zelf voor het "afrijden van het sein" en de "sectiegewijze rijwegvrijmaking" dan kun je de interlocking logica bevrijden van ingewikkelde controles op het juist werken van de spoorstroomlopen of assentellers, de "sensoren" waarmee tot nu toe die processen worden aangestuurd. Verfrissend om eindelijk weer eens innovatieve ideeën te horen.