seinen

In Duitsland is 160 km/h de max bij seinen

Ice2_mfa_on_lzb 700px
Figuur 1 LZB Cabinesein ICE2 (foto Wikipedia bigbug21)
In de vorige blogpost over de zichtbaarheid van lichtseinen ging het om de vraag waar geschreven staat dat bij snelheden groter dan 160 km/h niet meer op seinen mag worden gereden. Het antwoord was “nergens”. Daar is een kleine aanvulling en nuance op nodig. In Duitsland staat dat nl. wel in de wetgeving en wel in de Eisenbahn Betriebsordnung ((§ 15 Abs. 3 EBO§ 40 Abs. 2 EBO). Maar dat behoeft enige toelichting. Toen in de jaren 50/60 plannen werden uitgewerkt om de maximum snelheid op het net te verhogen naar 200 km/h bleek dat de gebruikelijke afstand tussen voorsein en hoofdsein van 1000m dan niet meer toereikend zou zijn. Het hele verhaal staat o.a. op de Duitse wikipedia over LZB, maar komt erop neer dat de oplossing werd gekozen om harder dan 160 km/h rijden alleen toe te staan met treinen voorzien van werkende LZB, waarbij LZB-cabinesignalering dan boven de vaste seinen gaat. Zo konden de voorseinen blijven staan en hoefden alleen machinisten die op LZB-treinen gingen rijden bijgeschoold te worden.
 
Bij 200 km/h is de remweg inclusief reactietijden ca 2500m en zouden machinisten dus het voorsein vanaf 1500m moeten kunnen waarnemen en interpreteren. Dat lukt niet en zou hebben geleid tot het moeten plaatsen van meerdere “voor-voorseinen”. Bedenk dat in Duitsland route-seingeving wordt gebruikt en dus remmen over meerdere blokken met “geel-met cijfer” varianten  zoals wij in seinstelsel 1955 zouden hebben kunnen doen, niet aan de orde was. Rijden op cabinesignalering was dus een veel logischer keuze en leidde via een omweg natuurlijk tot een vorm van snelheidssignalering in de cabine.
 
Bronnen:
Duitse wikipedia artikel over LZB,
 

Zichtbaarheid Lichtseinen

AY seinen zichtbaaarheid
Foto VRS

Een (oud-)collega vroeg “waar eindelijk geschreven staat dat boven de 160 km/h geen lichtseinen meer mogen worden toegepast”. Antwoord na enig nadenken en zoeken: “nergens”.
Het sein moet op relatief grote afstand zichtbaar zijn en blijven tot de plaats waar het sein is opgesteld. Er is een “praktijknorm” dat boven snelheden van 160 km/h het waarnemen van seinen moeilijk wordt en dat boven de 200 km/h dat eigenlijk niet meer lukt. Reden genoeg om wat achtergronden vast te leggen. Zie de zichtbaarheid lichtseinen pagina.

Aanvulling: In
Duitsland blijkt het wel te zijn vastgelegd in de Eisenbahn Betriensordnung.