April 2023

Keyboard Control Systeem

Vandaag een kort stukje toegevoegd over het KCS systeem van Siemens, dat in 1980 in Rotterdam in dienst werd gesteld. Een eerste vroege vorm van "automatisering", eigenlijk meer ondersteuning van de bediening, bij NS ontwikkeld door Is 6.14 i.s.m. Siemens. Er is niet veel materiaal over te vinden. Zelf weet ik er ook niet zo veel van. Het systeem was al ingevoerd toen ikzelf bij Is 6.11 begon. Ook aan beeldmateriaal ontbreekt het me tot nu. Het zou aardig zijn de BVS van Rotterdam zo begin 1980'er jaren eens in te zien….

Voor het stukje vond ik het meeste materiaal in een publicatie in Op de Rails 1995-3 van de hand van Marnix van Boetzelaer. Dat nummer trof tot mijn verassing op de site van het
internet achive. Drie mensen waaronder ik, worden daarin bedankt voor de verstrekte informatie. Dan mag een beetje plagiaat misschien wel dacht ik.

De enige beschrijving van de werkwijze en foto's die ik kon vinden komt uit de onvolprezen speciale Seinwezen uitgave van Op de Rails, 48e jaargang december 1980.

ATB Verbeterde versie

De pagina met informatie over de ATB Verbeterde Versie (ATB VV), zoals de aanleiding tot de ontwikkeling, werking en de beperkingen ervan is aangevuld en opnieuw vormgegeven.

ATB-VV is een ATB-systeem dat functioneert bij snelheden onder de 40km per uur. Het systeem heeft als doel te voorkomen dat treinen een stoptonend sein onbedoeld passeren.

Beveiliging van beweegbare bruggen

Vandaag heb ik een pagina over de beveiliging van beweegbare bruggen toegevoegd,

Als zich een beweegbare brug in de rijweg bevindt moet gecontroleerd worden of deze veilig berijdbaar is.
De Regeling spoorverkeer bepaalt dat:
Op hoofdspoorwegen waar de ter plaatse toegestane snelheid hoger is dan 40 kilometer per uur worden in ieder geval:
• a. wissels;
• b. gelijkvloerse kruisingen van sporen;
• c. spooraansluitingen; en
d. beweegbare bruggen
beveiligd door seinen die tenminste rood licht kunnen uitstralen of door ETCS.
Tussen een beweegbare brug en een daarvoor geplaatst sein bestaat een zodanig verband dat als dit sein voorbijrijden toestaat, de brug in de juiste stand is vastgelegd.

Mindmap Update

De html versie van de mindmap op deze site die probeert te samenhang tussen de functies, functivervullers en implementaties te visualiseren is geactualiseerd naar versie 6. Onder andere is het onderdeel verkeerssturing toegevoegd en zijn wat meer klikbare links naar pagina's op deze site ingevoegd. De mindamp is net iets handiger in het visualiseren dan de sitemap of het navigatiemenu (vind ik) omdat die laatste twee wat beperkt zijn door het aantal niveaus dat in de navigatie menus getoond kan worden.

Fundamental Requirements for Train Control Systems

Het leek me goed een aparte pagina te maken voor de IRSE Fundamental Requirements for Train Control Systems in de versie zoals die sinds 2014 geldt. Ze zijn onderdeel van de IRSE Knowledge Base, maar je moet ze maar net weten te vinden.
Het kan interessant zijn om die eisen eens te vergelijken met het document dat IRSE Nederland in 2012 publiceerde ter gelegenheid van het de Technical Visit "
Managing the Interface" en de IRSE Nederland publicatie Filosofie, principes, functies en systemen voor de Nederlandse spoorwegbeveiliging.