March 2023

VPI bij GVB

Jan Meijer, een IRSE collega die bij het GVB in het seinwezen werkte, wees er naar aanleiding van het het artikel van Gea Kolk over de eerste VPI in Nederland op dat de eerste VPI op het vasteland van Europa al in januari 1989 in gebruik genomen is bij het GVB Amsterdam Metro. Deze VPI was in december 1988 al volledig getest, maar om de storingsdienst tijdens de feestdagen niet op te zadelen met een installatie die zij nog niet goed kenden, hoewel de opleidingen wel waren geweest de indienststelling in Januari plaatsvond.

In Londen was overigens al eerder een VPI opgeleverd, maar die is na een testperiode weer buiten gebruik gesteld.

In de loop van 1989 heeft het GVB al opdracht gegeven om twee extra VPI`s te plaatsen op de Amstelveenlijn. Die zijn in 1990 operationeel geworden.

Een technisch verschil tussen de implementaties bij GVB en NS is dat hoewel het bediensysteem van Metro GVB gebruikte net als NS het NX-systeem om de beveiliging aan te sturen. NS had besloten om de J-relais-logica op te nemen in EBS. ASI was er dan ook vanuit gegaan dat de VPI alleen B-relais-logica moest bevatten. GVB had geen plannen de NX-bediening te vervangen. ASI heeft toen alsnog op korte termijn de J-relais-logica geschreven naar het non-vital deel van de VPI.

Back to Basics: Points

Back to Basics is een hele goede serie lezingen en artikelen over het seinwezen. Zeker voor nieuwe professionals in het spoorwegbeveiligingsvak, maar ook voor oude rotten, zoals ik ­čśë, die het allemaal nog eens op willen frissen. Het overzicht met alle afleveringen tot nu toe vind je in het Januari 2023 nummer van IRSE News.

De Younger Members Section organiseert een serie webinars waarin de auteurs van de artikelen het onderwerp presenteren. Die presentaties zijn dan later weer terug te kijken op het
IRSE Vimeo kanaal.

Vanavond:
Points part 1 webinar (engels). Lees ook het bijbehorende artikel over points part 1.

Wisselbediening en Controle

We hebben een pagina over wisselbediening en controle toegevoegd in het hoofdstuk "functievervullers".

Back to Basics

De IRSE is in 2019 begonnen met het produceren van een reeks "back to basics"-artikelen en video's. Het doel was om beginnende seinwezen en telecom ingenieurs te informeren en op te leiden n, met inbegrip van in het bijzonder degenen die overwegen het IRSE-examen voor Module A "Certificate in Railway Control Engineering Fundamentals"af te leggen. De Younger Members section organiseert met enige regelmat online seminars over deze back to basics onderwerpen die meestal terug te zien zijn op het IRSE Video kanaal.

Railway Systems : Signaling and Control Systems (English Edition) Ferad Naser

Nieuwe boeken over signalling and control systems verschijnen niet vaak. Daarom werd mijn aandacht getrokken toen de auteur op LinkedIn de publicatie van dit boek meldde. Ik haalde de Kindle editie binnen via Amazon. Wat een teleurstelling. De 69 pagina's in dit boek zou kunnen zijn geschreven door of met chatgpt. De dekking van de meeste onderwerpen is erg oppervlakkig. Hoewel het onduidelijk is waarom het boek aan het einde van elk „artikel” enkele „bekende leveranciers” zou moeten vermelden en de lijsten opnieuw onvolledig zijn, had het zelfs in 2023 tot de auteur moeten doorkomen dat Bombardier niet meer bestaat. Dit is maar één voorbeeld. En dan hebben we het nog niet eens over typefouten zoals "Axel Counter". Dit boek is de prijs niet waard. Het valt daarbij op dat de auteur in hoog tempo een serie boeken over zeer uiteenlopende spoorwegthema's produceert.

This book might have been written by or using chatgpt. Coverage of most signalling systems is very superficial. Although it is unclear why the book should mention some “famous suppliers” at the end of each “article”, and again the lists are incomplete, even in 2023 it should have dawned on the author that Bombardier no longer exist. This is just one example. We’ll not even mention typo’s such as axel counter. Not worth the price. In addition we note the author seems to be producing a wide range of railway engineering books in a strikingly rapid pace.

Geschiedenis 1839 tot ca 1950

Uit de verzameling cursusboeken orde Cursus Technisch Ambtenaar van NS hebben we een korte tekst over het ontstaan en de ontwikkeling van het seinwezen in Nederland gekopieerd en aan deze site toegevoegd. Omdat de cursusboeken zelf uit ca 1950 lijkende stammen, wordt de periode van 1839 tot ca 1950 behandeld. Dat betreft dus hoofdzakelijk mechanische en elektromechanische beveiligingssystemen.

Voor de volledigheid, er was al een artikel over
geschiedenis de relaisbeveiligingen door ing van Bezooijen beschikbaar, dat de periode tot ca1990 behandeld.

Elektronische Interlockings

Na zeer lange tijd is er weer eens iets toegevoegd aan de site. Een aantal artikelen over Elektronische Emplacementsbeveligingen als implementaties van de functievervuller emplacementbeveiliging
Voorlopig een kort
overzicht van de elektronische interlocking in Nederland vanaf ca 1986 tot nu, een stukje over EBS/Simis en een stukje over VPI, EBI Lock en Smartlock

Onderhoud

Na een lange pauze ivm ziekte, gaan we eerst eens wat achterstallig onderhoud oppakken en daarna de site verder uitbouwen.