May 2023

Navigatie aanpassingen

De navigatiestructuur van de site is iets vereenvoudigd. Functies worden besproken in het Functies menu, Functievervullers en enkele voorbeelden daarvan (implementaties) zijn voor eenvoudiger toegankelijkheid gerangschikt in het Functievervuller menu. Artikelen die het verleden beschrijven zijn gerangschikt in het Geschiedenis menu.

Assenteller reset en herstart

Eén van de nadelen van assentel systemen is dat ze af en toe gestoord raken en niet zelfherstellend zijn. Storingen kunnen ontstaan door stroomuitval, externe beïnvloeding of tijdens en na werkzaamheden. Je moet een assenteller dus kunnen resetten om het baanvak weer in bedrijf te krijgen en dat gaat met diverse risico’s gepaard. De procedurele oplossingen daarvoor wringen met de Nederlandse seinwezenpraktijk, omdat ze in enigerlei vorm veiligheidsverantwoording bij de mens leggen en eigenlijk een vorm van veilige bediening en registratie in een logboek vereisen. Bij herlezing van Veiligheidsbreicht 21 van ProRail kwam die kloof tussen theorie en wat de "gedoogde praktijk" was geworden weer eens naar voren. Daarom heb ik er maar een aparte pagina gewijd aan de diverse vormen van assenteller reset en herstart. Juist nu Prorail inzet op het integraal gebruik van assentellers als vervanger van de spoorstroomlopen bij de ERTMS uitrol materie om nog eens bij stil te staan.

Assentellers

assenteller
Vandaag heb ik een overzichtsartikel over assentellers aan seinwezen.net toegevoegd. Een assenteller is een (relatief) moderne vorm van treindetectie; het systeem telt het aantal wielassen van treinen die een sectie in- en uitgaan en bepaalt zo of een sectie vrij of bezet is. Assentellers werden tot in de jaren 80 gezien als veilig, maar duur en relatief onbetrouwbaar. Moderne assentellers hebben wat dat betreft een inhaalslag gemaakt. Bovendien hebben we met de detectieproblematiek en de interferentie door moderne tractie ystemen ook met spoorstroomlopen heel wat te stellen gehad. Tegenwoordig zijn assentellers vaak het treindetectiemiddel dat de voorkeur geniet. ProRail heeft in de 80’er jaren op de nevenlijnen samen met ATB NG assentellers geïnstalleerd en baseert er de treindetectie voor de ETCS uitrol op (zolang er nog geen ETCS fase 3 met autolokalisatie van treinen is). Dat kan zodra er geen ATB EG codestroom in sectie meer nodig is.

Prikspanningsspoorstroomloop

Vandaag een kort stukje over de Prikspanningsspoorstrromloop (PSSSL) toegevoegd. In zekere zin een trip down memory lane, toen ik in 1980 bij NS in de groep ontwikkeling seinwezen begon was de uitvoering en begeleiding van de praktijkproeven met de PSSSL in Maassluis op een zijspoor een van mijn eerste klussen. De eerste toepassing van de PSSSL was op de Maasvlakte, omdat daar door de nabijheid van de zee nogal wat roestvorming verwacht werd.

Later hebben we in Maassluis nog eens schilders afplakkend op de spoorstaafkop geplakt om de zgn. zwarte band die in de DH detectieproblemen zo moeilijk te overwinnen bleek, te simuleren (schilderstape op advies can CTO, beide materialen bestaan uit cellulose). De PSSSL sloeg er jammergenoeg niet doorheen. Helaas zat die tape na de proefritten met een diesellok wel heel goed vastgeplakt op die spoorstaafkop. Dat kregen we er niet zo makkelijk weer af.

Ik geloof dat de PSSSL apparatuur nu niet meer leverbaar is en slechts met zeer grote moeite nog gerepareerd kan worden. Met pensioen dus, net als ik. ;-)

Spoorstroomloop

Vandaag heb ik een algemene beschrijving van de spoorstroomloop als functievervuller voor de functie spoorvrijmelding geplaatst. Voor het stuk heb ik grote delen van het back to basics artikel train detection van de IRSE vertaald en aangepast of aangevuld met specifiek Nederlandse gegevens. Excuses als de tekst hier en daar daardoor nog wat houterig overkomt. Aanvullingen en betere formuleringen volgen nog.