In Memoriam Henk Scholten (1942-2023)

Henk Scholten - 300px

Vanmorgen hoorden we dat Henk Scholten (ing H.B. Scholten), op 13 augustus 2023 na een kort ziekbed is overleden. 

Henk was een actief lid en supporter van de IRSE en heeft waarschijnlijk eigenhandig een groot deel van de Nederlandse IRSE-leden geworven, nadat de lokale afdeling was opgericht. Tijdens zijn actieve loopbaan, tussen 1963 en 2009, was hij actief in de ontwikkeling van de Nederlandse ATB en de moderniserings en inbouw ATB projecten in de jaren 1970 en '80 bij Nederlandse Spoorwegen, NS Railinfrabeheer en werd hij senior seinwezen specialist en validator bij hun opvolger ProRail waaraan hij veel heeft bijgedragen. Hij was nauw betrokken bij de eerste versie van de bovenleiding omschakelinrichting te Venlo en droeg maatgevend bij aan de detectiemaatregelen op de dieselbaanvakken.
Henk had een encyclopedische kennis van projecten, technische details en principes van de Nederlandse spoorwegbeveiliging, die hij altijd bereid was te delen. Hij was ook een actieve deelnemer aan vele IRSE-conventies en bekend om zijn toespraken op de "Conventie woensdagavonden" wanneer de Nederlandse leden hun onderlinge diner hadden.
 
Henk was Fellow van de IRSE en erelid van de Nederlandse Sectie en kreeg in 2008 de IRSE Merit award uitgereikt