Het Seinwezen op de Nederlandsche Spoorwegen - 1915

Via Marktplaats tikte ik dit weekend het boek van L.H.N. Dufour Het Seinwezen op de Nederlandsche Spoorwegen uit 1915 op de kop.
Dufour (1860-1936) was hoofd seinwezen van de Staatsspoorwegen en schreef dit boek als inleiding over het seinwezen voor “
technici en personen die zich aangetrokken voelen tot het spoorwegbedrijf in het algemeen”. Het is dus een historisch boek met uitgebreide uitleg over de beveiligingsinstallaties van de klassieke beveiliging die bij publicatie in gebruik waren. Minder uitgebreid en technisch dan het 'Handboek voor Spoorwegtechniek', want “Indien men meent dat behoefte aan enige publicatie bestaat, is het van belang de uitgave niet te vertragen door grote uitvoerigheid”. Het is ook een mening, een soort “KISS” uit 1915. Benieuwd wat dat voor een leidinggevende zou zijn geweest.
Het Seinwezen op de Nederlandsche Spoorwegen (1915)