IRSE Fundamental Requirements for Train Control Systems


De IRSE Fundamental Requirements beschrijven de algemene doelen van een treinbesturingssysteem. Ze bevatten een uitgebreide reeks functionele eisen die oorspronkelijk waren geformuleerd in de Institution of Railway Signal Engineers' Signaling Philosophy Review [2001], later herzien in een paper voor de IRSE over Signaling Philosophy, Principles and Practice door Francis How [2004] en vervolgens beoordeeld en verder herzien door de IRSE's Education and Professional Development Committee in 2013/14.

IRSE Fundamental Requirements - Visual Framework (v1 - Dec 2014) 800px
Klik voor de grotere versie en zie hieronder ad 2.De vereisten zijn als volgt in drie groepen verdeeld:

1. Operationele kernvereisten voor treinbebeveiligingssystemen (tekst)
2. Essentiële functionele veiligheidseisen voor treinbebeveiligingssystemen (figuur)
3. Essentiële ondersteunende veiligheidseisen voor treinbebeveiligingssystemen

De vereisten zijn niet-specifiek over de middelen waarmee ze worden bereikt en kunnen betrekking hebben op mensen, procedures en technologie in elke combinatie. Ze moeten daarom van toepassing kunnen zijn op elke vorm van ttreinbebeveiligingssysteem, ongeacht hoe elementair of geavanceerd en ongeacht het land of netwerk.

Gezien de niet-specifieke aard van de vereisten, moet de uitdrukking "treincontrolsystem" in het document worden opgevat als mensen, procedures en technologie (en waar het enkele woord "systeem" wordt gebruikt, betekent dit het "treinbebeveiligingssysteem"). Waar de term "signalling system" wordt gebruikt, wordt specifiek verwezen naar dat deel van het treinbesturingssysteem dat door middel van technologie is geïmplementeerd (baan en trein gebonden).

Deze vereisten zijn niet opgelegd door de IRSE en daarom wordt het woord "zou moeten" in plaats van "zal" in de hele tekst gebruikt. Ondersteunende richtlijnen worden direct na elke vereiste cursief weergegeven. Desalniettemin worden de eisen als essentieel beschouwd voor elk treinbesturingssysteem.

De eisen gaan niet in op de processen en competenties voor de ontwerp-, bouw-, test- en inbedrijfstellingsfasen van een treinbesturingssysteem.

De eisen zijn ook beschikbaar in documentvorm:

IRSE Knowledge Base: Fundamental Requirements for Train Control Systems tekstdocument
IRSE Knowledge Base: Fundamental Requirements for Train Control Systems context diagram


NS Railinfrabeheer (nu ProRail) en de IRSE Nederland hebben vergelijkbare uitgangspunten beschreven:
"Spoorwegveiligheid bij de Nederlandse Spoorwegen", NS Railinfrabeheer Systeemontwikkeling Treinbeveiliging, 25-1-1999, ter gelegenheid van het IRSE seminar "Managing the Interface".
"Filosofie, principes, functies en systemen voor de Nederlandse spoorwegbeveiliging", IRSE Nederland, 2012