Emplacementsbeveiliging


Een stations- of emplacementsbeveiliging verzorgt de functies rijweg integriteit en treinseparatie op een station. In Nederland gebruiken we het woord station voor alle plaatsten op het spoor waar een trein van rijweg kan veranderen, dus overal waar een wissel ligt, hoewel formeel gesproken een emplacement een station is als het in de lijst van stations staat. . Voor treinen worden rijwegen ingesteld, van sein naar sein. Voor een sein dat aan het begin van een rijweg (de eNtrance), veilig kan komen wordt gecontroleerd dat alle beweegbare spoortoestellen, zoals wissels, in en veilige eindstand liggen en vergrendeld zijn. Dan is de rijweg intact of integer. Doordat in een rijweg, net als in een blok, normaliter maar één trein tegelijk wordt toegelaten worden kop/staart botsingen verhinderd, treinseparatie. Door te controleren dat een wissel dat voor een rijweg in een bepaalde stand nodig is niet al in een andere stand voor een strijdige rijweg wordt gebruikt, of daarvoor al gereserveerd is, verhinderen we flankaanrijdingen, treinseparatie. Omdat op stations ook treinen samengesteld worden, door het combineren of splitsen van treinstellen of het bijplaatsen of afrangeren van rijtuigen, zijn er ook rijwegen nodig waarmee een trein of rangeerdeel (in Nederland is dat hetzelfde voor de beveiliging) naar een spoor kunnen rijden waar zich al een trein of een aantal wagens bevindt. Daarvoor gebruiken we speciale rijwegen en tonen de seinen speciale seinbeelden voor het zgn rijden op zicht of rijden naar bezet spoor.

In het engels wordt een emplacementsbeveiliging aangeduid met Interlocking. Dat kan verwarring geven, omdat het (werk)woord Interlocking ook gebruik wordt voor het proces van het uitsluiten van strijdige rijwegen en treinbewegingen. Het is een beetje semantiek, maar "de Interlocking" implementeert op een emplacement behalve de treinseparatie functie dus ook de rijwegintegriteitsfunctie hoofdzakelijk door het sturen van wissels in de juiste stand voor de ingestelde rijweg, het detecteren dat die wissels inde gevraagde stand liggen en dat de tongen goed aansluiten op de aanslagspoorstaven en vervolgens het vastleggen en vasthouden van die wissels totdat de rijweg wel vrijgegeven is.

In Nederland kennen we als implementaties van de emplacementsbeveiliging o.a.

B-relaisbeveiliging:
Elektronische beveiligingssystemen:

Laatste aanpassing 1 mei 2023