Lichtseinstelsel NS


Het lichtseinstelsel in Nederland, formeel “seinstelsel 1955”, wordt meestal seinstel '54 (naar het vermeende jaar van invoering, 1954) genoemd. Het is in 1954 voor proef ingevoerd, werd echter in 1955 goedgekeurd en met de wijziging 1956 van het Seinreglement 54 (SR19554) ingevoerd. Peter Middelraad's boek geeft de details.

In 1952 gaf de toenmalige NS president directeur, den Hollander, opdracht om systematisch moderne beveiliging op het hoofdnet in te voeren. Omdat er aan het na de tweede wereldoorlog ingevoerde drie-hoogten-seinstelsel enkele bezwaren kleefden, die in de praktijk tot onregelmatigheden hadden geleid, is in 1953 besloten een nieuw seinstelsel te ontwerpen. Toen zijn enkele fundamentele keuzes gedaan, zoals het kiezen voor een snelheidsstelsel en het laten vervallen van het onderscheid tussen trein- en rangeerbewegingen. restanten uit het verleden, die in de ons omringende landen nog altijd in de seinstelsels voorkomen. Het hieronder beschikbaar gestelde CVS verslag licht de achtergronden van die keuzes toe.

Laatste aanpassing: 29 april 2023

De notulen van een bespeking van de Commissie Veiligheid Spoorverkeer op 1 november 1985 waarin de toenmalige Chef IS, Gerard Verheul het ontstaan en de achtergronden van het seinstelse 54 toelicht. Een gescand document, waaraan te zien is dat destijds verslagen nog uitgetikt werden.
En omdat de leesbaarheid van het origineel toch iets te wensen overlaat een poging om via tekstherkenning en reconstructie een "facsimile" te produceren.
Boek geschreven door en uitgegeven ter gelegenheid van de pensionering van Peter Middelraad met de achtergronden van de ontwikkeling van het NS Lichtseinstelsel