Procedurele beveiligingen


In het simpelste geval sluit men aanrijdingen uit door ervoor te zorgen dat er slechts een trein is die kan rijden. Het zgn “One Engine in Steam“ principe. Uiteraard is dit niet erg praktisch, zodat het systeem niet of nauwelijks meer gebruikt wordt, behalve bijvoorbeeld bij testbedrijf. Zo werd ooit de Docklands Light Railway geopend voordat de beveiliging geheel bedrijfsvaardig was opgeleverd door toepassing van het "One Queen in Steam" principe.

Dienstregeling en interval


Omdat een dienstregeling in principe conflict-vrij gepland wordt, is het denkbaar strikt op dienstregeling te rijden. Een trein mag pas vertrekken als het vertrektijdstip volgens de dienstregeling bereikt is en alle andere treinen op het vertrekstation zijn binnengekomen. Vertragingen beïnvloeden alle treinen. Een variant hierop dat in Engeland wel werd toegepast, waarbij op dubbelsporige baanvakken een volgende trein niet eerder dan bijv. vijf minuten na het vertrek van de voorgaande trein mocht vertrekken en gewaarschuwd werd rekening te houden met de voorganger.

Dienstregeling en Train Order


Dit systeem is in de VS lang en veel gebruikt om lange enkelsporige lijnen. Er wordt volgens de dienstregeling gereden, maar bij afwijkingen wordt via train orders doorgegeven welke trein voorrang krijgt, of kruisingen op passeersporen verlegd worden etc. In Nederland komt dit systeem niet voor.

Telegraaf en telefoon


In het begin van de 19e eeuw werd de telegraaf uitgevonden en werd het mogelijk over langere afstanden berichten te verzenden. Vanaf 1836 werd de telegraaf ook bij de spoorwegen in Engeland ingevoerd en werd het mogelijk afwijkingen in de gepande treinenloop of treinsamenstelling door te geven van station naar station. Vanaf dat moment begon ook de praktijk post te vatten dat een trein pas mocht vertrekken als van het volgende station de bevestiging was ontvangen dat de voorgaande trein daar in zijn geheel was binnengekomen. De termen "block working" en "block telegraph" deden hun intrede.
Na 1870 ontwikkelde men het principe van "lock and block working". De idee was om de beveiliging van de voortgang van een trein in een sectie, of van sein tot sein te laten afhangen van de trein zelf, in plaats van alleen waarneming van de blokwachter en de uitwisseling van berichten. Een van de eerste en meest gebruikte blokinstrumenten was dat van Syke. Het blokinstrument, kon nadat een trein was toegelaten op de lijn pas worden vrijgemaakt nadat was gedetecteerd dat de trein de sectie had verlaten. De blokwachter was nog wel verantwoordelijk voor het vaststellen dat de trein in zijn geheel het blok had verlaten, een functie die we nu treinintegriteitscontrole noemen, maar kon de trein tenminste niet meer in zijn geheel vergeten.
Na 1910 kwamen geavanceerdere elektrische beveiligingssystemen beschikbaar en samen met de spoorstroomloop onstond de mogelijkheid de handmatig bediende bloksystemen te vervangen door automatische bloksystemen.