Seinwezen Geschiedenis NederlandDeze pagina's bevatten korte samenvattingen van de geschiedenis van het seinwezen in Nederland.

Achtereenvolgens hebben stukjes over de de ontwikkeling in het seinwezen vanaf het begin van de spoorwegen in 1839 tot het einde van de mechanische en elektrische (elektromechanische) beveiliging zo ergens rond 1950. Het tweede overzicht behandelt de seinwezen ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog 1945-2022, van de relais-beveiliging, lichtseinen, elektronische en computer based beveiligingen en stopt zo ongeveer bij het begin van de uitrol van ETCS.

Over de relaisbeveiligingen hebben we nog een persoonlijk relaas van ing van Bezooijen die bij NS in de sector Productie Seinwezen (Is 6.2) werkte. Het gaat in op de fotostand koning van de spelers in de productie, levering etc van de relaisbeveiliging.

Van eigen hand een stukje over de geschiedenis van de ATB in Nederland en over "Hoe het begon met ATB" , wat aantekeningen over de introductie van ATB, de beproevingen en besprekingen voor 1962.

In 1989, net voordat het ETCS project werd gestart bestond NS 150 jaar en werd in het KIVI-Niria blad een 150 jaren special “150 jaar spoorwegen” gepubliceerd met daarin een bijdrage over ontwikkelingen in treindetectie en ATB, waarin het ATCS project dat model zou staan voor sommige aspecten van de aanpak van ETCS wordt genoemd. In hetzelfde nummer verscheen ook “elektronica vervangt hendels en draden”.

Het stukje over het Stelsel van Braam vertelt de geschiedenis van de in Parijs woonachtige Nederlandse uitvinder van Braam, die rond 1900 experimenteerde met ATB systemen van het type dat we nu als train-stop aanduiden. De Staatsspoorwegen hebben daar nog proeven mee gedaan. Dit systeem was een vorm van een cabinesignalering (herhaling van sein op de lok) met een remingreep (train-stop) systeem (mechanisch, intermitterend ATB systeem) en een registratie van de reacties van de machinist. Ir J.P. van Braam, een Nederlandse ingenieur, stichtte in Parijs een fabriek, de Société Générale des Appareils de Sécurité de Chemins de Fer, Systéme van Braam, om zijn uitvindingen op de markt te brengen.

En dan is er nog een kort overzicht van de introductie van "elektronische beveiligingen" vanaf de jaren '80.

Bronnen en links:
  1. Veiligheid geen bedreiging voor bedrijfsresultaat, ir WJ Coenraad, 1989
  2. Elektronica vervangt hendels en draden, ir H. Mijnarends mmv P. Middelraad, 1989

Laatste aanpassing: 14 juli 2023