Jade Toonfrequent spoorstroomlopenOp de Havenspoorlijn (onderdeel van de Betuweroute) zijn in februari 1999 voor het eerst toonfrequent spoorstroomlopen toegepast van fabrikant Alstom. Alstom brengt haar product op de markt onder de naam ‘Jade’ (joint accord double electrique/jointless audio-frequency detection). In Nederland zijn twee generaties Jade (Jade 1 en 2) in gebruik (geweest). Jade 1 werd toegepast op de Havenspoorlijn, Jade2 op het A15 tracé van de Betuweroute, de Maasvlakte 2 en de kortsluitroute.

I.v.m. het bereiken van het einde van de technische levensduur worden de JADE spoorstroomlopen vervangen door assentellers

Werking


Afbeelding toont een model van het systeem, toegepast op één sectie. De sectie is aan beide zijden begrensd door een kortsluiting. Op exact 20 meter afstand (bij Jade 2 op 30m) van deze kortsluitingen is een zendgedeelte en een ontvanggedeelte aangesloten; aan de ene kant het zendgedeelte en aan de andere kant het ontvanggedeelte. Deze sectiescheiding wordt gevormd door spoelen en condensatoren in het zend- en ontvanggedeelte, samen met de lus die gemaakt wordt door de 20 meter spoor en de kortsluiting. Om een detectiegat te voorkomen overlappen de zend en ontvangedeelten van aangrenzende secties.
Pasted Graphic
Figuur 1 Jade principeschema (uit [1])

Jade werkt met 4 laagfrequente audiofrequenties en FSK modulatie met twee sets binaire codes die elkaar afwisselen. Er zijn 3 codeparen en er kunnen dus 12 onderling verschillende secties gevormd worden, om secties met delfde code en frequentie combinatie “ver genoeg” uit elkaar te leggen. Net las bij andere TF spoorstroomlopen kan een sectie vanuit het midden gevoed worden om een langere sectie te vormen. R zijn twee hogere frequenties beschikbaar waarmee een TF las van ca 3m lengte voor gebruik in wissels te vormen.

Het Jade systeem is opgebouwd uit een Jade rek in het relaishuis waarin de uit te zenden signalen worden gegenereerd en ontvangen signalen geanalyseerd. Het signaal wordt met behulp van « Tuning Units », welke naast het spoor geplaatst zijn op 1 meter vanaf de spoorstaaf, geïnjecteerd in het spoor, of ontvangen uit het spoor. Tevens worden er langs het spoor afstemeenheden geplaatst voor wissels (PTU’s – Point Tuning Units). Met de tuning units is het mogelijk een scheiding te creëren tussen twee spoorstroomlopen zonder een elektrische onderbreking van de spoorstaven door middel ES-lassen (mechanische lassen) te gebruiken.

Toegevoegd / Laatste update: 19 maart 2024

Bronnen en Links

  1. Railcenter cursusboek BO0275, JADE Spoorstroomlopen Basis functieherstel, 2016
  2. Alstom Installatiehandleiding, 2001