KRONIEK SEINWEZEN 2eDRUK 2022
Maarten van der Werff, één van de "founding fathers" van de IRSE Nederland heeft in de aanloop naar zijn pensionering zijn visie op de geschiedenis en de toekomst van het Nederlandse Seinwezen vastgelegd in de "Kroniek van het Seinwezen 1852-2050". Die kroniek presenteerde hij op 16 september 2021 in het Spoorwegmuseum tijdens een webinar ter gelegenheid van zijn afscheid. De aanwezigen kregen een exemplaar van de eerste druk.
Maarten heeft zijn presentatie nog eens herhaald voor de IRSE Nederland en daarbij ontstond het idee voor een tweede druk. Die is met ondersteuning van ProRail en Strukton aan alle leden van de IRSE Nederland aangeboden.

Volg de link naar de Kroniek van het Seinwezen als je een eigen exemplaar wilt downloaden.