Post 21SysteemoverzichtPost21_2012-2015 700px
De gezamenlijke functionaliteit van de verkeers- en treindienstleidingsposten en de daarin aanwezige besturings-, beheersings-, informatie- en communicatiesystemen wordt ook wel aangeduid onder de noemer “Post 21” Het is een verzameling van netwerkverkeersleiding- en treindienstleidingsystemen.post21 2020 loxia 700px


Post 21 is een IT systeem dat door ProRail en haar voorgangers in eigen beheer is ontwikkeld en uitgerold. Post 21 werd in een tijdbestek van vijftien jaar gerealiseerd. Eerst werden in 1992-1993 het Verkeersleidingssysteem (VKL) en TNV landelijk ingevoerd. In deze beginfase vervingen die de papieren dienstregelingsgrafieken van de verkeersleiders. Vervolgens werd in de periode 1994-2000 in het hele land de Procesleiding Rijwegen in combinatie met EBP ingevoerd. Eindhoven was de eerste post waar dit gebeurde. Alle bedieningstableaus (NX, etc) verdwenen. Aanvankelijk bleven er op sommige stations nog kijktableaus. De inpassing van de Siemens-systemen (EBS) werd in 2002 afgerond. De bediening van de beveiliging is sinds 2005 bijna geheel geconcentreerd in dertien verkeersleidingsposten.

Sindsdien vindt er een voortdurende innovatie van de deelsystemen plaats. Zo is de EBP vanaf 2016 vervangen door ASTRIS (Aansturing en Statusmelding van de Railinfrastructuur). In dit nieuwe systeem kunnen bij werkzaamheden beveiligde werkzones worden ingesteld. TNV is vanaf 2008 vervangen door TROTS (Trein Observatie & Tracking Systeem) dat nauwkeuriger de trein- posities aangeeft.

Functies
Het Post21-systeem is het systeem dat automatisch, op basis van het plan, of in opdracht van de treindienstleider opdrachten aan het treinbeveiligingssysteem geeft. Het treinbeveiligingssysteem geeft informatie over de toestand van de railinfrastructuur aan het Post21- systeem die deze informatie intern gebruikt en aan de treindienstleider presenteert.

De treinbesturingslaag wordt gevormd door het Post21-systeem. Features van dit systeem zijn:
 • Het kunnen toewijzen van de infra aan treinen op basis van een vooraf vastgelegd en ter beschikking gesteld plan,
 • Het kunnen aanpassen van dat plan als de omstandigheden dat vragen,
 • Het kunnen volgen van treinen over het spoorwegnet. Iedere trein heeft in het plan, onafhankelijk van het fysieke treinstel- of locomotiefnummer, een uniek nummer toegewezen gekregen. Dit nummer wordt gekoppeld aan een spoorbezetting en aan de hand van de spoorbezettingen wordt de trein gevolgd.
 • Het kunnen tonen van de toestand van de infra, zoals de stand van wissels en seinen, aan de treindienstleider,
 • Het kunnen tonen van de verkeerstoestand aan de trein. Onder de verkeerstoestand verstaan we bijvoorbeeld het verschil tussen het geplande en het actuele tijdstip waarop een trein een bepaald punt passeert
 • Het buiten gebruik kunnen stellen van gebieden, bijvoorbeeld in geval van storingen of calamiteiten, om te voorkomen dat treinen per ongeluk dat naar het gebied dat buiten gebruik is gestuurd worden.

Post21-systemen zijn:

 • Procesleiding (PRL),
 • EBP,
 • TROTS, Trein Observatie & Tracking Systeem) is het systeem dat de positie en de identiteit van treinen bepaalt en doorgeeft aan de treindienstleidingsposten van ProRail en de Besturingscentrum van NS
 • VKL,
 • KEVCE,
 • KBV,
 • ASTRIS

Een configuratiewijziging van een Post21-systeem is noodzakelijk voor bijna elke wijziging van infrastructuur. Bij een infrawijziging moet ook het BVS aangepast worden. Deze bedieningsvoorschriften zijn een leidraad voor de bedienaars van de infra. Het BVS geeft een overzicht van het gebied dat onder beheer staat van ProRail. Onder andere alle elementen die te bedienen zijn, worden vermeld in het BVS.

Bronnen en links
Post21, Hoe zit dat? RIGD Loxia presentatie


Laatste aanpassing 14 juli 2023