Verkeerssturing


Het primaire doel van de systemen voor beheersing en beveiliging van het treinverkeer is het besturen van het treinverkeer door het aanbieden van de mogelijkheid treinen volgens een commercieel / logistiek model veilig en efficiënt over het netwerk te laten rijden.

Het sturen van het treinverkeer over de infra heeft dus een logistieke en een veiligheidscomponent. Treinen moeten hun bestemming volgens het vooropgestelde plan bereiken en dat moet op veilige manier gebeuren.
Het commerciële en logistieke model, denk “dienstregeling” of “spoorboekje” wordt gekozen door de personen en goederen vervoerders. De infrastucuur en de bediening daarvan wordt, in het algemeen, verzorgd door de infrastructuur beheerder. Ver voerders en beheerders kunnen hetzelfde bedrijf zijn, maar dat hoeft niet.

Omdat mass-transit, denk metro, bedrijven, hoofdspoorwegen, lokaalspoorwegen, trambedrijven en alles daar tussenin verschillende bedrijfsmodellen hebben, verschillen dus ook de eisen die aan de capaciteit en de beheersing van de “treindienst” gesteld worden. Daarnaast gelden voor al die verschillende vervoerssoorten, lijnen en netwerken verschillende technische en veiligheidseisen en lokaal, regionaal, landelijk of zelfs op Europees niveau kunnen verschillen.

Een van de deelsystemen van het railverkeersysteem is Verkeerssturing. Daaronder verstaan we de samenwerking van mensen en technische middelen met als doel het op een veilige manier sturen van het treinverkeer over de railinfrastructuur.
Het deelsysteem “Verkeerssturing” wordt ook wel aangeduid als “Transportbesturing” of “Treindienstleiding”.
Laatste update: 16 juni 2023