Het Seinwezen op de Nederlandsche Spoorwegen
1915
L.H.N. Dufour
Seinwezen NS

Dufour (1860-1936) was chef van het Seinwezen bij de 'Maatschappij tot Exploitatie van de Staats Spoorwegen' (SS) en later bij de 'Locaalspoorwegmaatschappij Hollands Noorderkwartier' (LHN) en schreef dit boek als inleiding over het seinwezen voor “technici en personen die zich aangetrokken voelen tot het spoorwegbedrijf in het algemeen”. Het is dus een historisch boek met uitgebreide uitleg over de beveiligingsinstallaties van de klassieke beveiliging die bij publicatie in gebruik waren. Minder uitgebreid en technisch dan het 'Handboek voor Spoorwegtechniek', want “Indien men meent dat behoefte aan enige publicatie bestaat, is het van belang de uitgave niet te vertragen door grote uitvoerigheid”.
Lees hier de gescande
inhoudsopgave en de inleiding
Links:
Utrechts Archief
Delpher
Laatste aanpassing 18 oktober 2023